Phôi xà phòng

Phôi xà phòng làm thủ công

Phôi xà phòng làm thủ công với nguyên liệu thiên nhiên, có thể dùng ngay hoặc thêm màu, mùi hương bạn thích