Hydrosol dưỡng da

Nước dưỡng da, cân bằng da

Nước hoa hồng, cúc la mã, nước phỉ dưỡng ẩm da